Při škole působí občanské sdružení SRPŠ, které pomáhá škole především s financováním školou pořádaných akcí, jakou jsou exkurze, projekty, výlety apod. Setkání důvěrníků jednotlivých tříd se konají zpravidla v termínu rodičovských schůzek ve sborovně školy.

Rada SRPŠ: Ing. Daniela Petroušková, Veronika Černá, Mgr. Zdeňka Balcarová

Pro bližší informace kontaktujte předsedkyní sdružení Ing. Danielu Petrouškovou:

    E-mal.: daniela.petrouskova(at)seznam.cz

    Tel. 775 760 742