Exkurze
    Předmětová exkurze fyziky - prima
    Exkurze do Senátu ČR a botanické zahrady - první ročník
    Zeměpisně-dějepisná exkurze - druhý ročník
    Exkurze do Berlína - čtvrtý ročník
    Exkurze do ÚSP Dolní Poustevna - třetí ročník
    Poznávací zájezd do Londýna - průřezově

Kurzy
    Lyžařský výcvikový kurz - sekunda a první ročník
    Sportovně-turistický kurz Slovinsko - třetí ročník
 
Projekty
    Projekt Já, občan - sekunda a první ročník
    Studentské volby - průřezově
    Projekt Evropa - třetí ročník
    Lanterna futuri - průřezově
    Mezinárodní cena vévody z Edinburghu - průřezově
    Odborná angličtina -  čtvrté ročníky
    Finanční gramotnost - čtvrté ročníky
    Ochrana člověka za mimořádných událostí - celá škola
    Česko-německá studentská výměna - kvarta a první ročník