Školská rada je zřízena podle školského zákona a mezi její hlavní pravomoci patří:
 
  • vyjadřovat se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvalovat výroční zprávu o činnosti školy
  • schvalovat školní řád
  • podávat podněty k chodu školy
  • projednat návrh rozpočtu, inspekční zprávy ČŠI

Složení školské rady:

    zástupce nezletilých studentů: Ing. Vladimíra Pluháčková
    kontakt: vladimira.pluhackova(at)uradprace.cz
    zástupci zaměstnanců školy: Mgr. Jaromír Rauch, Mgr. Jana Vlasáková
    kontakt: rauch(at)gymrumburk.cz, vlasakova(at)gymrumburk.cz
    zástupce zletilých studentů: Natálie Bermannová
    kontakt: natalie.bermannova(at)gymrumburk.cz
    zástupci zřizovatele: Jana Masařová, Ing. Dagmar Mertlová
    kontakt: janamasarova(at)seznam.cz, dagmar.mertlova(at)rumburk.cz

Jednací řád školské rady