Výchovná poradkyně - Mgr. Kamila Veselá 
Konzultace je možné domluvit mailem na adrese vesela(zavináč)gymrumburk.cz, nebo telefonicky na čísle 412 332 491 klapka 104.
  
Kariérový poradce - Mgr. Marek Simandl
Konzultace je možné domluvit mailem na adrese simandl(zavináč)gymrumburk.cz, nebo telefonicky na čísle  412 332 491 klapka 113
 
Poradenské činnosti pro žáky a rodiče:
Poradenské služby zaměřené na výběr a volbu dalšího studia po maturitě.
Zprostředkování diagnostiky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou.
Příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (tvorba individuálních vzdělávacích plánů).
Příprava individuálních vzdělávacích plánů pro žáky z jiných důvod než jsou speciální vzdělávací potřeby žáka.
Pomoc žákům při řešení studijních nebo osobních problémů, případně zprostředkování pomoci na odborných pracovištích.
Zprostředkování testování v rámci volby bloků v 1. ročníku.