Informace k objednávání obědů:
1. Platby za obědy lze provádět i v hotovosti, a to v kanceláři jídelny (pí. Bezrová) -  pozor nikoliv v kanceláři gymnázia!!!
2. Bezhotovostní platby za obědy lze provádět na číslo účtu: 43-5926990207/0100. V tomto případě je nutné uvádět ve zprávě pro příjemce celé jméno strávníka a jako variabilní číslo číslo strávníka (lze ho nalézt na profilu na www.strava.cz). 
3. Noví strávníci se přihlašují v kanceláři jídelny, kde si proti záloze 120,- Kč vyzvednou čip
4. Všichni studenti při objednávání obědů uvedou jako číslo jídelny: 10697, obědy lze objednat nejpozději do 13:30 předchozího pracovního dne
5. Třídy 4.A, 7.A a 8.A dochází na oběd do jídelny, ostatní třídy do stávající výdejny gymnázia.

Užitečné odkazy:

Provozní řád jídelny a výdejny

Přihláška ke stravování

Aktuální jídelní lístek

Online objednávka obědů

Kontakty:

Vedoucí jídelny: Jaroslava Bezrová

Email: jidelna(at)gymrumburk.cz

Tel.: 774 261 704