Poradna školní psycholožky Mgr. Forferové určená pro žáky, rodiče a učitele má otevřeno zpravidla v pondělí od 14.30 do 16:30 hodin v ředitelně školy. Termíny poradny jsou upřesňovány podle potřeby a zveřejňovány zde.