Škola spolupracuje v rámci projektů I-KAP (společné kroužky, využití odborných učeben) s okolními základními školami (ZŠ U Nemocnice Rumburk, ZŠ Tyršova, ZŠ Náměstí Varnsdorf).

Prostřednictvím stáží a exkurzí pro naše žáky se rozvíjí spolupráce s firmou TOS Varnsdorf.

Od roku 2018 navázala škola spolupráci s FSE UJEP jako její fakultní škola (spolupráce na využití mobilní behaviorální laboratoře, externí přednášky apod.).

Mezi partnery školy dále patří město Rumburk či partnerské zahraniční školy (Gymnasium Sulzbach-Rosenberg, Gymnasium Seifhennersdorf).

Škola se pravidelně zapojuje do zahranišní spolupráce v rámci projektů Erasmus+.

Spolupráce

UK LOGO 2022 RGB  

progeCAD logo

EU MSMT 2022